Podstawowe umiejętności psychologiczne- warsztaty online- edycja I

Są takie rzeczy, które każdy powinien wiedzieć, ale nie ma skąd się dowiedzieć. Należy do nich np. wszelka wiedza na temat emocji i radzenia sobie z nimi.

Zdrowie jest pojęciem holistycznym. Jest to dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny.
Dla dobrostanu psychicznego konieczna jest umiejętność radzenia sobie z emocjami.
Czyli dla zdrowia konieczna jest umiejętność radzenia sobie z emocjami.

Dlatego chcę Ci zaproponować warsztaty z podstawowych umiejętności psychologicznych, czyli nazywania, rozpoznawania swoich emocji i radzenia sobie z nimi, oraz z myślami i schematami, z których te emocje wynikają.

Czasem chcielibyśmy nabyć trochę praktycznej wiedzy związanej ze sferą emocjonalną, ale nie potrzebujemy „aż” terapii. W takiej sytuacji warsztaty z umiejętności psychologicznych są dobrym rozwiązaniem.

Na czym miałyby polegać te warsztaty?

Proponuję warsztaty raz w tygodniu, odbywające się online za pomocą Zoom.
Spotkania w grupie nie większej niż 20 osób- przez 2,5 h, przez cztery tygodnie.
Czyli 10 h wspólnej pracy w miesiącu, a pomiędzy spotkaniami Twoja praca indywidualna i odrabianie prac domowych.
Godziny zajęć to 18:30-21:00.

Grupa II będzie miała spotkania 6, 13, 20 i 27 października.

Cele warsztatów:

Nauczyć się nazywać emocje

Nauczyć się rozpoznawać emocje

Poznać źródła swoich emocji

 

Ja dostarczam wiedzy teoretycznej, a potem razem ćwiczymy, analizując konkretne sytuacje z waszego życia, związane z jakimikolwiek negatywnymi emocjami.

Moduły warsztatów:

  1. Skąd się biorą nasze emocje-schemat poznawczo-behawioralny
  2. Ćwiczymy radzenie sobie z emocjami
  3. O Złości
  4. O Lęku

Obecnie dostępne są zajęcia w grupie w czwartki: 6, 13, 20 i 27 października.

Cena

Cena pierwszej edycji jest najniższa, dlatego że ja także będę przecierać szlak.
Będę się uczyła, jak organizować warsztaty grupowe online.

Pakiet podstawowy- czwartki 18:30

4 razy warsztaty

500

400 zł

Pakiet rozszerzony- czwartki 18:30

Warsztaty x4 plus 2 konsultacje indywidualne (50 minut każda)

850

750 zł

Dla Kogo są te warsztaty?

Dla kogo nie są te warsztaty?

Myślę, że nie są one dla osób, które brały już udział w terapii indywidualnej u mnie! Będzie to ta sama psychoedukacja, którą robimy na początku każdej terapii indywidualnej.

Nie są dla osób, które nie mają czasu ani ochoty na pracę ze swoimi emocjami.

Warsztaty z podstawowych umiejętności psychologicznych to poziom podstawowy

Warsztaty z podstawowych umiejętności psychologicznych jest to poziom basic.
Po nich zamierzam wprowadzić serię kolejnych warsztatów z poziomu wyższego.
Jako pierwsze są planowane warsztaty pt. „Jestem całością- nie połówką”.
Będą one dotyczyły niezależności emocjonalnej, tworzenia konstruktywnych relacji i odpuszczania toksycznych relacji.
Będziemy pracować z naszymi przekonaniami, zasadami, schematami związanymi np. z funkcjonowaniem w bliskich relacjach.
Warto jednak zacząć naukę od poziomu basic- czyli od warsztatów psychoedukacyjnych „podstawowe umiejętności psychologiczne”.